Historie

Oorspronkelijk diende ‘Het Notenschip’ als gymnastiekzaal van basisschool St. Jozef. Bij het ontwerp van het gebouwencomplex voor de basisschool werd op het laatste moment nog een extra uitbouw gerealiseerd ten behoeve van een podium, waardoor er een multifunctioneel gebouw ontstond.
Het podium diende tot 1962 ook als ‘kleuterschool’ en de kelder bood onderdak aan een bibliotheek. Er werden filmvoorstellingen gehouden en de zaal werd benut voor volksdansen.
‘Het Notenschip’ draagt daardoor al sinds de oplevering in 1941 bij aan de cultuur van de Schipluidense gemeenschap.

In 1979 werd de zaal onttrokken aan het onderwijs en kreeg het een nieuwe bestemming: Gebouw ‘Het Notenschip’ ontleent zijn naam aan het feit dat het sindsdien als thuishaven diende van muziekvereniging Sint Caecilia.

Op initiatief van St. Caecilia en de Jozefschool wordt de Gemeente Midden-Delfland benaderd om te komen tot modernisering van het gebouw en het (opnieuw) geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik. Ook werd uitgekeken naar nog enkele andere potentiële vaste gebruikers. Dat werden Toneelvereniging VAT ’75 en de EHBO-vereniging.
Na het opknappen/herinrichten van de zaal, het podium en de kelder en het op de bovenverdieping realiseren van twee nieuwe ruimten wordt het gebouw in 2013 opgeleverd.