Participanten gebouw ‘Het Notenschip’

Omdat zij structureel van ‘Het Notenschip’ gebruik zouden gaan maken is de modernisering destijds in nauw overleg tussen de 3 verenigingen, de basisschool en de gemeente tot stand gebracht.

De drie verenigingen en de basisschool worden aangemerkt als ‘participant’ en leveren een vaste financiële bijdrage aan de exploitatie. Op grond daarvan hebben zij ieder met een afgevaardigde zitting in het bestuur van de beheersstichting.