Beheersstichting

De exploitatie van gebouw ‘Het Notenschip’ is in handen van ‘Stichting Beheer Gebouw het Notenschip’ (SBGN).

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Tim Janssen (afgevaardigd namens muziekvereniging St. Caecilia)
Secretaris: Frans Kempke (afgevaardigd namens basisschool St. Jozef)
Penningmeester: Jos Groenewegen (onafhankelijk lid)
Lid: Ineke de Vries (afgevaardigd namens toneelverg. VAT ’75)
Lid: Leo Schouten (afgevaardigd namens EHBO-vereniging)

Beheerder: Ben de Vries