Beheersstichting

De exploitatie van gebouw ‘Het Notenschip’ is in handen van ‘Stichting Beheer Gebouw het Notenschip’ (SBGN).

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Tim Janssen (afgevaardigd namens muziekvereniging St. Caecilia)
Secretaris: Roxanne Rijneveen (afgevaardigd namens WSKO / basisschool St. Jozef)
Penningmeester: Jos Groenewegen (onafhankelijk lid)
Lid: Ad van den Berg (afgevaardigd namens toneelvereniging ‘VAT ’75’)
Lid: Leo Schouten (afgevaardigd namens EHBO-vereniging Schipluiden)

Beheerder: Ben de Vries