Afscheid van Frans Kempke

Het bestuur SBGN heeft afscheid genomen van bestuurslid Frans Kempke.

Tijdens de bestuursvergadering van SBGN op 11 juni j.l. is afscheid genomen van Frans Kempe, die namens Basisschool St. Jozef zitting had in het bestuur. Frans vertrekt aan het einde van het schooljaar 2018-2019 en gaat zich volledig richten op het leiden van de St. Aloysiusschool in Maasland.